Welkom PDF Afdrukken

In de religieuze taal is er - zeker in het bisdom Gent - langzaam aan meer en meer sprake van het 'DEKENAAT'. Het is zeker voor niemand een geheim dat de kerk en de geloofsgemeenschappen het in deze tijd moeilijker hebben. De 'parochie', de gelovige gemeenschap rond de kerktoren, heeft het lastiger dan vroeger om in een aantal basisbehoeften te voorzien. De vergrijzing en de inkrimping van het priesterbestand, het individualisme van onze tijd, de uitgebreide keuze in ontspanning en recreatie, de mobiliteit die grotere stadskernen aantrekkelijk maakt, zijn daar niet vreemd aan. Het plaatselijke sociale leven en bewegen boet aan belang in. Bovendien is de heilige hunker naar resultaat en rendement in de welvaartstaat, niet zo eenvoudig te verzoenen met de bedoeling van een geloofsgemeenschap, die opkomt voor inwendige geestelijke waarden. Steeds meer parochies moeten ook een pastoor 'delen'.

Allemaal factoren waar een parochie mee te worstelen heeft. Het is dan ook niet te verwonderen dat men zoekt om een aantal godsdienstige activiteiten op een hoger vlak te organiseren en uit te werken. In plaats van 'parochiaal', wordt het 'dekenaal'. Wellicht spijtig voor mensen, die met hart en ziel met hun parochie verbonden zijn, maar de geschiedenis is onomkeerbaar, en ook de kerk moet rekening houden met de realiteit.

Een dekenaat heeft te maken met de structuren van een bisdom. Het bisdom Gent is verdeeld in zes streken, waarvan de streek ZUID-WEST (Vlaamse Ardennen) - zeg maar de streek rond de stad Aalst, een onderdeel is. Een 'streek' wordt zelf opgedeeld in 'dekenaten'. Zo bestaat de streek Zuid-West uit 7 dekenaten: Aalst, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Ninove en Zottegem. Elk dekenaat is dan opnieuw een groepering van een aantal parochies. Het dekenaat Haaltert, dat het grondgebied van Groot-Denderleeuw en Groot-Haaltert omvat, telt 10 parochies: Haaltert St-Gorik, Denderhoutem St-Amandus, Kerksken St-Martinus, Heldergem St-Amandus (Groot-Haaltert). Daarnaast is er dus Groot-Denderleeuw met Denderleeuw St-Amandus (dorp), Denderleeuw St-Jozef (Hemelrijk), Denderleeuw St-Anna (Leeuwbrug), Denderleeuw Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Huissegem), Welle St-Pietersbanden en Iddergem St-Amandus.

Een dekenaat wordt begeleid door de deken,die samen met de 'Dekenale Conferentie' de eindverantwoordelijkheid draagt voor het pastoraal gebeuren. De 'Dekenale Conferentie' bestaat uit de deken, de pastoors, onderpastoors, (de diakens) en een lekenafvaardiging uit elke parochie. In de schoot van de dekenale conferentie is er ook nog de 'Dekenale Stuurgroep': als het ware een 'dagelijks bestuur' dat als kleinere entiteit de vergaderingen van de Dekenale Conferentie voorbereidt.

De samenwerking tussen de parochies in een dekenaat houdt een stuk schaalvergroting in. Deze samenwerking, die sterk wordt beklemtoond sinds het aantreden van Arthur Luysterman als bisschop van Gent (1991) is uiteraard niet zo eenvoudig. Er is geen voorgaande in de geschiedenis, waardoor de onderlinge relatie een zoektocht wordt naar enerzijds het samen uitwerken van een aantal activiteiten en anderzijds het bewaren van de parochiale eigenheid. Het betekent voor alle betrokkenen een uitdaging om als dekenaat toekomst te maken. Duidelijk zullen goede wil en de bereidheid om 'samen' iets te realiseren een belangrijke rol spelen.

Eén van de dekenale initiatieven is dan ook het opstarten van een 'dekenale website'. De kerkgemeenschap, die wil meespreken in de huidige moderniteit, kan er immers niet aan uit van deze nieuwe communicatievorm gebruik te maken. De gemakkelijke bereikbaarheid, de verbluffende technische mogelijkheden tot nieuwsgaring, documentatie en informatie zijn toch ook een middel om het woord Gods te verspreiden. Natuurlijk is het maken van zo'n website ook niet zo eenvoudig. Informatie dient verzameld, verwerkt, bijgehouden en geactualiseerd te worden. Gelukkig mogen we rekenen op de medewerking van 'mensen van goede wil', die in deze materie beslagen zijn, en door hun engagement het volk van God een nieuwe stem geven. Aan hen van harte dank!
Een website is ook niet op één dag gemaakt. Maar belangrijk is dat we begonnen zijn. Wij nodigen alle parochies uit om in de loop van de komende tijd aan te sluiten en deze belangrijke informatiebron steeds meer gestalte te geven. Er zijn wellicht onvermoede mogelijkheden, ook voor de parochiale organisaties. Het kan ons werk en onze bedoelingen als dekenaat en als parochies alleen maar ten goede komen.

    

 

Dekenaat Haaltert, powered by Joomla and Designed by Locutus

Artisteer - Joomla Theme Generator